Huset och mötesplatsenÄr en liten jordbruksfastighet med en nuvarande huvudbyggnad som är från år 1850. Den har stått tom i många år men får nytt liv som en mötesplats för äventyr i bergen. Vi gillar gamla timmerhus och ska försöka behålla känslan av en annan tid. Huset är den ena av två jordbruksfastigheter som tillsammans bildar byn Stockholm.  


Omfattande renovering pågår. Under 2022 planerar vi arbeten med skorsten och tak på huvudbyggnaden. Golv ska läggas tillbaks på bottenvåningen så att fler rum blir tillgängliga. Arbete med skyltning och stigar pågår i samarbete med bybor och markägare. Renovering av befintlig vattenkälla och ett skärmtak för matlagning utomhus. 


Vi planerar att öppna någon del av huset för boende under 2023. Ställplats för husbil 120:- natt. Tillgång till skottad parkering, dass och grillplatser. Del av huset när det blir klart.


Vi garanterar inte perfekt skottning. Den görs framförallt efter stora snöfall.


Vi kan även erbjuda boende i Ljustorp 40 km öster om Liden. Även där finns möjlighet till is, klippklättring och andra äventyr. Rum, tält och ställplatser. 


Frivillig parkeringsavgift 30:- eller vad ni tycker till Swish: 123-1484658, Logen i Lövberg. Möjliggör skottning och underhåll av dass, stigar och isförare.


Länkt till boende i Lövberg, Ljustorp